Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Co to jest skrytka pocztowa?


17.04.2023 r.

Co to jest skrytka pocztowa? Skrytka pocztowa Poczty Polskiej. Informacje o skrytkach PP, ile kosztuje skrytka i komu jest potrzebna?

Skrytki pocztowe to usługa oferowana przez Pocztę Polską, która umożliwia wynajęcie indywidualnej skrytki, do której będą kierowane przesyłki oraz zawiadomienia. Skrytka jest niczym innym niż szafką, wydzieloną fizyczną przestrzenią do przechowywania korespondencji. A więc jak działa ta usługa oraz jak z niej skorzystać?

Co to jest skrytka pocztowa?

Do wynajętej skrytki pocztowej zostaną dostarczone wszystkie przesyłki nierejestrowane, takie jak listy zwykłe, jak również zawiadomienia dotyczące przesyłek rejestrowanych, na przykład listów poleconych lub listów z zadeklarowaną wartością. Wystarczy, że nadawca poda na przesyłce imię i nazwisko odbiorcy, numer jego skrytki oraz adres placówki pocztowej. W przypadku chęci zachowania prywatności można także skorzystać z hasła, które będzie identyfikowało osobę, do której została wysłana przesyłka. W celu skorzystania z usługi skrytki pocztowej należy wybrać placówkę pocztową, która oferuje wynajem skrytek. Na miejscu należy złożyć oświadczenie osoby korzystającej ze skrytki oraz dokonać opłaty za wynajem skrytki. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej. Korzystanie ze skrytek pocztowych ma wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia odbieranie przesyłek w sposób dyskretny i bezpieczny, co jest szczególnie ważne dla osób, które nie chcą, aby ich poczta była odbierana przez niepowołane osoby. Ponadto skrytki pocztowe umożliwiają odbiór przesyłek w dogodnym czasie, bez konieczności czekania na dostawę kurierską lub w kolejce w placówce pocztowej.

Warto jednak pamiętać, że do skrytki pocztowej nie zostaną przekazane przesyłki z potwierdzeniem odbioru, z opłatą przerzuconą na adresata, o kształtach lub rozmiarach uniemożliwiających włożenie do skrytki oraz przesyłki obciążone należnościami. Wynajęcie skrytki pocztowej to dobry sposób na zapewnienie sobie dyskrecji i bezpieczeństwa w odbiorze poczty. Usługa ta jest dostępna w wielu placówkach pocztowych, a wynajęcie skrytki jest łatwe i niedrogie.

Ile kosztuje skrytka pocztowa?

Korzystanie ze skrytek pocztowych na poczcie jest odpłatne. Za wynajem skrytki pocztowej na okres 12 miesięcy trzeba zapłacić 90 złotych. Warto jednak pamiętać, że przy założeniu skrytki trzeba ponieść dodatkową jednorazową opłatę za zamek i kluczyk, która wynosi 30 złotych. Opłaty za wynajem skrytki można uiścić w placówce pocztowej, w której jest wynajmowana. Przy wynajmie skrytki pocztowej warto zwrócić uwagę na to, że nie można korzystać z jednej skrytki przez kilka osób. Każda skrytka jest przypisana tylko do jednej osoby i tylko ona może z niej korzystać. Po upływie okresu 12 miesięcy od momentu wynajęcia skrytki, można ją przedłużyć o kolejne 12 miesięcy, opłacając ponownie odpowiednią kwotę.

Poczta Polska skrytki pocztowe regulamin

Regulamin korzystania ze skrytek pocztowych Poczty Polskiej określa zasady wynajmu i użytkowania skrytek pocztowych oraz obowiązki zarówno użytkowników jak i Poczty Polskiej. Użytkownik skrytki ma obowiązek przestrzegania zasad korzystania ze skrytki oraz przepisów prawa. Użytkownik skrytki jest odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o numerze swojej skrytki oraz o haśle identyfikującym użytkownika. W przypadku udostępnienia skrytki innej osobie użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane przez tę osobę w związku z korzystaniem ze skrytki.

Poczta Polska ma obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenie skrytek pocztowych oraz bezpieczne przechowywanie przesyłek w skrytkach. Użytkownik skrytki ma obowiązek informować Pocztę Polską o wszelkich problemach związanych z korzystaniem ze skrytki oraz przestrzegania przepisów prawa. W przypadku naruszenia regulaminu korzystania ze skrytki pocztowej Poczta Polska ma prawo do wypowiedzenia umowy z użytkownikiem skrytki oraz do zablokowania skrytki. Użytkownik ma obowiązek zwrotu klucza oraz zwrócenie skrytki pocztowej w stanie zgodnym z umową. Regulamin skrytki Poczta Polska jest zamieszczony na stronie internetowej wykonującej takie usługi poczty.