Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Przechowywanie przesyłek Poczty Polskiej


25.04.2023 r.

Przechowywanie przesyłek Poczty Polskiej, co jeśli nie odebrałem przesyłki Poczta Polska?

Jak działa przechowywanie przesyłek Poczty Polskiej?

Poczta Polska oferuje usługę przechowywania przesyłek, która umożliwia klientom zatrzymanie korespondencji w placówce pocztowej na określony czas. Dzięki tej usłudze przesyłki, których nie udało się doręczyć, nie będą zwracane nadawcy, lecz przechowywane w wybranej placówce pocztowej przez określony czas. Przechowywanie przesyłek Poczty Polskiej jest szczególnie przydatne dla osób, które często nie są w domu w czasie doręczeń, lub w przypadku gdy nie jest możliwe odebranie przesyłki w terminie. Ta usługa umożliwia wygodne odebranie przesyłki w dogodnym dla klienta momencie. Warto jednak pamiętać, że usługa przechowywania przesyłek dotyczy tylko awizowanych przesyłek nierejestrowanych oraz przesyłek rejestrowanych, z wyłączeniem niektórych rodzajów paczek oraz przesyłek nadanych na zasadach specjalnych. Przesyłki przechowywane są przez maksymalnie 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z usługi przechowywania przesyłek Poczty Polskiej, należy skontaktować się z placówką pocztową lub wybrać odpowiednią opcję w e-usługach na stronie internetowej Poczty Polskiej. Klient może także wybrać placówkę pocztową, w której chce przechowywać przesyłki oraz określić na jak długo mają być zatrzymane. W przypadku braku możliwości odebrania przesyłki w wyznaczonym terminie, nadawca zostanie poinformowany o jej zwrocie lub może poprosić o przedłużenie okresu przechowywania przesyłki. Usługa przechowywania przesyłek to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kontrolę nad swoją korespondencją i odbierać ją w dogodnym dla siebie czasie

Ile czasu jest awizo na poczcie?

Po dostarczeniu awizo do skrzynki odbiorczej lub do drzwi adresata, awizo jest przechowywane w urzędzie pocztowym przez określony czas. W przypadku Poczty Polskiej jest to zazwyczaj 7 dni od daty doręczenia awizo. Oznacza to, że w ciągu 7 dni od dostarczenia awizo do urzędu pocztowego, adresat może odebrać przesyłkę lub zlecić jej ponowną dostawę na inny adres, lub w innym terminie. Po tym czasie, jeśli przesyłka nie zostanie odebrana lub nie zostanie podjęta żadna próba jej odbioru, zostanie zwrócona do nadawcy lub przekazana do magazynu centralnego Poczty Polskiej. Warto pamiętać, że czas przechowywania awizo może się różnić w zależności od kraju i firmy kurierskiej, dlatego zawsze warto sprawdzić informacje na stronie internetowej danego operatora.