Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Doręczenie na życzenie


25.04.2023 r.

Doręczenie na życzenie, ponowna próba doręczenia przesyłki po awizo. Jak zlecić doręczenie na życzenie?

Usługa doręczenie na życzenie to dodatkowa opcja oferowana przez Pocztę Polską, która pozwala na wygodne i elastyczne doręczenie przesyłki poleconej. Dzięki tej usłudze odbiorca ma możliwość ponownego otrzymania przesyłki pod wskazany adres lub w wybranym miejscu, a także w dogodnym dla siebie terminie, gdy wcześniej nie udało mu się jej odebrać. Dotyczy to sytuacji, w której zostało wystawione awizo.

Jak zlecić doręczenie na życzenie?

Aby zlecić usługę doręczenia na życzenie przez Pocztę Polską, należy przygotować kilka ważnych danych. Po pierwsze, potrzebny będzie numer przesyłki, który można znaleźć na awizie lub w innej formie potwierdzenia nadania. Kolejnym ważnym elementem jest data pierwszego zawiadomienia, czyli data, kiedy poczta dostarczyła pierwsze awizo do adresata. Warto pamiętać, że zlecenie usługi musi być złożone w ciągu 10 dni od dnia następnego po pierwszym awizie. Oprócz numeru przesyłki i daty pierwszego zawiadomienia, konieczne jest także podanie danych adresowych adresata, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu. W ten sposób Poczta Polska będzie mogła skontaktować się z adresatem w celu umówienia dokładnego terminu dostawy przesyłki.

Wyróżnia się trzy sposoby na skorzystanie z usługi doręczenie na życzenie:

  • Pierwszym sposobem jest wypełnienie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej.
  • Drugim sposobem jest kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Poczty Polskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Można to zrobić dzwoniąc pod numer (+48) 43 842 06 00 z telefonów komórkowych lub z zagranicy oraz pod numer 801 333 444 z telefonów stacjonarnych.
  • Trzecim sposobem jest zlecenie usługi listonoszowi, wręczając mu wypełniony formularz, który można pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej.

Listonosz zrealizuje doręczenie wyłącznie wtedy, gdy adres nie ulegnie zmianie. Należy zaznaczyć, że opłata za usługę wynosi 4,50 złotych.

Jakie jest termin realizacji usługi doręczenie na życzenie Poczta Polska?

Doręczenie na życzenie to usługa oferowana przez Pocztę Polską, która pozwala na ponowne doręczenie awizowanej przesyłki pod wskazany przez klienta adres. Termin realizacji tej usługi zależy od kilku czynników. Po pierwsze, Poczta Polska najwcześniej przeprowadzi ponowną próbę doręczenia dnia następnego od momentu przyjęcia zlecenia na usługę, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Po drugie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia pozostawienia pierwszego awiza. W ramach usługi doręczenie na życzenie klient ma również możliwość wybrania przedziałów czasowych, w których ma zostać przeprowadzone ponowne doręczenie. Przedziały czasowe są dostępne w godzinach pracy placówki pocztowej i są ściśle określone. Najczęściej przyjmują one postać:

  • 9:00-13:00
  • 13:00-15:00
  • 15:00-19:00

Klient może wybrać dogodny dla siebie czas z kilku dostępnych opcji, co pozwala na jeszcze większą elastyczność w odbiorze przesyłki.