Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Deklaracja celna Poczty Polskiej


24.04.2023 r.

Deklaracja celna Poczty Polskiej. Jak wypełnić deklarację celną Poczta Polska? Jak samodzielnie dokonać zgłoszenia celnego?

Co to jest deklaracja celna Poczty Polskiej?

Deklaracja celna Poczty Polskiej to dokument, który jest wymagany przy wysyłce przesyłek za granicę i służy do stwierdzenia zawartości paczki oraz określenia wartości przesyłki. Jest ona wymagana przez organy celne w celu prawidłowego opodatkowania przesyłki oraz uniknięcia nieporozumień podczas przejścia przez granice. Składa się ona z kilku części, w tym z informacji dotyczących nadawcy i adresata, rodzaju przesyłki, jej wartości oraz zawartości. W deklaracji celnej należy dokładnie opisać każdy przedmiot znajdujący się w paczce, wskazując ich ilość, wartość oraz opis. Informacje te są niezbędne do prawidłowego opodatkowania przesyłki przez organy celne.

Deklaracja celna Poczty Polskiej jest łatwa do wypełnienia i jest dostępna w placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej spółki. Wypełnienie deklaracji celnej jest obowiązkiem nadawcy, który jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie wartości oraz zawartości przesyłki. Należy zaznaczyć, że jest to bardzo ważny dokument, który ma kluczowe znaczenie dla przesyłek międzynarodowych. Dzięki niej, organy celne mogą w sposób precyzyjny określić wartość i zawartość przesyłki oraz opodatkować ją zgodnie z przepisami. W przypadku braku deklaracji celnej, przesyłka może zostać zatrzymana na granicy lub podlegać dodatkowym opłatom celno-skarbowym.

Jak wypełnić deklarację celną Poczty Polskiej?

Wypełnienie deklaracji celnej Poczty Polskiej jest niezbędne przy wysyłce przesyłek międzynarodowych, ale może wydawać się skomplikowane, szczególnie dla osób, które robią to po raz pierwszy. W celu ułatwienia tego procesu, warto znać kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim, w deklaracji celnej należy dokładnie opisać zawartość przesyłki, wskazując jej wartość, ilość i opis. Dzięki temu organy celne będą mogły dokładnie określić wartość paczki i opodatkować ją zgodnie z przepisami. Należy również dokładnie wypełnić rubryki dotyczące adresu nadawcy oraz adresata. Warto też podać numer telefonu lub adres e-mail, co może ułatwić dostarczenie paczki lub kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań. Kolejnym ważnym elementem jest wybór odpowiedniej kategorii przesyłki, która będzie zgodna z faktycznymi wymiarami i wagą paczki. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku błędnego podania kategorii przesyłki, może nastąpić nadpłata lub niedopłata za przesyłkę, co wpłynie na czas dostarczenia paczki.

Kto dokonuje zgłoszenia celnego?

Dokonanie zgłoszenia celnego jest obowiązkiem osoby, która wysyła lub odbiera przesyłkę z zagranicy, a także osoby, która importuje lub eksportuje towary. Taka osoba jest odpowiedzialna za przedstawienie wszystkich dokumentów wymaganych do procedury zgłoszenia celnego oraz za zapłatę wszelkich opłat celnych. Może być ono dokonane bezpośrednio przez nadawcę lub odbiorcę przesyłki, ale także przez przedstawiciela, np. firmę kurierską lub agencję celna. W takim przypadku, przedstawiciel będzie działał w imieniu i na rzecz nadawcy lub odbiorcy, co ułatwia i przyspiesza cały proces.