Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

List polecony Poczty Polskiej


10.04.2023 r.

List polecony Poczty Polskiej. Jak adresować list polecony? Jak sprawdzić gdzie jest list polecony?

Poczta Polska – list polecony

Oferowany przez instytucję, jaką jest Poczta Polska list polecony, jest listem pocztowym, którego przyjęcie pracownik poczty potwierdza nadawcy, wysyłając mu w tym celu pokwitowanie. Warto wiedzieć, że maksymalna masa listu poleconego wynosi 2000 gramów. Można nim wysłać wyłącznie korespondencję, dokumenty, druki, czasopisma, książki, a także inne małe przedmiotu, które zostały dopuszczone do obrotu pocztowego. List polecony jest najszybszym sposobem na dostarczenie ważnych dokumentów. Można go wysyłać również za granicę. 

Jak adresować list?

Aby poprawnie zaadresować list, należy w prawym dolnym rogu koperty wpisać imię i nazwisko odbiorcy, a także jego adres z kodem pocztowym. W lewym górnym rogi interesant musi podać swoje dane. W przypadku listu poleconego koniecznością jest pobranie na poczcie druku nadania, a następnie jego wypełnienie. Na końcu petent powinien dokonać opłaty w okienku placówki pocztowej. Warto wiedzieć, że od 2021 roku naklejanie znaczka pocztowego nie jest już obowiązkiem. 

Co jeśli list nie zostanie doręczony?

W przypadku niedoręczania listu interesant może złożyć skargę w placówce pocztowej. Należy to zrealizować najwcześniejszej piątego dnia od nadania listu zwykłego. Należy pamiętać, że skargi nie można złożyć później niż po upływie 30 dni od nadania przesyłki zwykłej. Powinna ona zawierać dane osoby, która ją składa, rodzaj przesyłki oraz podpis i datę. Udzielenie odpowiedzi odnośnie skargi na Pocztę Polską zostaje zrealizowane na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.