Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Jak zapłacić za abonament RTV Poczta Polska


25.04.2023 r.

Jak zapłacić za abonament RTV Poczta Polska, jak dokonać wpłaty za abonament RTV? Jak zapłacić abonament RTV?

Jak zapłacić za abonament RTV Poczta Polska?

Opłata abonamentowa RTV to obligatoryjny podatek, który każdy posiadacz telewizora musi uiścić na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Istnieją różne sposoby opłacenia abonamentu, ale najwygodniejszym i najbardziej popularnym jest przelew bankowy. Aby dokonać płatności, abonent musi znać swój 26-cyfrowy numer rachunku bankowego nadany podczas rejestracji odbiornika. Numer rachunku bankowego jest indywidualny i przypisany do konkretnego abonenta, a raz nadany nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego, można go ustalić w każdej placówce pocztowej, telefonicznie pod numerem (+48) 43 842 06 06, a także drogą mailową wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Należy pamiętać, że obsługa infolinii odbywa się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Można również zrealizować to w formie korespondencji pod adresem:

Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

Gdzie uiścić opłatę abonamentową?

Opłatę abonamentową można uiścić w placówce Poczty Polskiej, na Platformie Płatności, a także korzystając z e-przelewu. W przypadku placówki pocztowej w celu dokonania opłaty można wykorzystać spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres, jakiego dotyczy wpłata. Można to również zrealizować osobiście lib poprzez stronę internetową. Interesanci mogą również wykorzystać standardowy blankiet do wpłat, uzupełniając wszystkie wymagane pola. Jeśli chodzi o Platformę Płatności należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A oraz postępować zgodnie z przygotowaną instrukcją. W przypadku e-przelewu należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia.

Czy abonament RTV jest przypisany do osoby, czy do adresu?

W Polsce abonament RTV jest przypisany do konkretnej osoby, a nie do miejsca zamieszkania czy lokalu, w którym znajduje się odbiornik. Oznacza to, że abonent płaci za każdy odbiornik, z wyjątkiem urządzeń, które znajdują się w gospodarstwach domowych. Takie urządzenia są zwolnione z opłat, o ile spełniają określone wymagania. Przypisanie abonamentu do osoby ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich mieszkańców. Dzięki temu, osoby, które nie posiadają odbiornika, nie muszą płacić abonamentu za innych. W przypadku zmiany osoby zamieszkującej dany lokal, abonament RTV nie ulega automatycznemu przepisaniu na nowego mieszkańca. Nowa osoba zamieszkująca lokal musi samodzielnie zarejestrować odbiornik i uiścić opłatę abonamentową. Warto zaznaczyć, że rejestracja odbiornika i opłacenie abonamentu jest obowiązkiem każdej osoby, która korzysta z telewizji i radia. W sytuacji, gdy w jednym mieszkaniu jest więcej niż jeden odbiornik, każdy z nich musi zostać zarejestrowany i opłacony oddzielnie. W tym celu każdemu odbiornikowi zostanie przypisany unikalny numer rachunku bankowego abonenta, który musi być podany przy dokonywaniu opłaty abonamentowej.