Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Krajowa Przesyłka Paletowa Poczty Polskiej


25.04.2023 r.

Co to jest Krajowa Przesyłka Paletowa? Jaki jest koszt wysyłki palety? Przesyłka palety Pocztą Polską.

Co to jest Krajowa Przesyłka Paletowa?

Krajowa Przesyłka Paletowa to usługa transportowa, która obejmuje cały kraj i jest polecana do przewozu różnego rodzaju towarów, z wyjątkiem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących się wymienionych w wykazie towarów wyłączonych z przewozu. Usługa ta skierowana jest do klientów z sektora B2B i B2C, w tym do firm z rynku eCommerce. Należy zaznaczyć, że Krajowa Przesyłka Paletowa obejmuje transport ładunków drobnicowych, częściowych oraz całopojazdowych. Przesyłki realizowane w ramach tej usługi mają określone wymiary i wagę. Waga maksymalna pojedynczej palety wynosi do 800 kg, a wymiary to 120 x 80 x 200 cm. Nadawca powinien zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem i zapewnić odpowiednie opakowanie. W razie potrzeby można skorzystać z usług pakowania i zabezpieczenia przesyłek oferowanych przez Pocztę Polską.

Przede wszystkim Krajowa Przesyłka Paletowa umożliwia nadawcom dostęp do różnych rodzajów usług dodatkowych, takich jak na przykład usługi dodatkowe dla palet czy ubezpieczenia towarów. W przypadku usług dodatkowych dla palet można skorzystać z takich opcji jak usługi specjalne dla palet, między innymi załadunek czy rozładunek w sposób specjalny, podwójne załadunki, podział ładunku na palety oraz wiele innych. Można również skorzystać z usług ubezpieczenia przesyłki, co zwiększy jej bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Przesyłki w ramach usługi Krajowa Przesyłka Paletowa można nadawać w placówkach Poczty Polskiej lub zamówić ich odbiór przez kuriera. Dzięki temu, że usługa obejmuje cały kraj, przesyłki mogą być dostarczane na wiele różnych adresów w kraju. Nadawca otrzymuje także informacje o statusie przesyłki, dzięki czemu może na bieżąco śledzić jej drogę.

Przesyłka Paletowa Drobnicowa: do 6,00 miejsc paletowych lub waga do 5 000 kilogramów

Przesyłka Częściowa: od 6,01 do 20,0 miejsc paletowych lub waga od 5 000,01 kilogramów do 16 500 kilogramów

Przesyłka Całopojazdowa: od 20,01 miejsc paletowych lub waga większa niż 16 501 kilogramów.

Co można nadawać w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej?

Krajowa Przesyłka Paletowa to usługa, która umożliwia nadawanie różnego rodzaju towarów i produktów na terenie całego kraju. W ramach tej usługi można przesłać jednostki ładunkowe, które umożliwiają mechaniczny przeładunek, takie jak palety lub inne przedmioty przewozu, które mają konstrukcję pozwalającą na bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń przeładunek za pomocą wózka widłowego lub paletowego przy udziale jednej osoby. Te jednostki mogą mieć maksymalne wymiary podstawy palety wynoszące długość 1,2 m i szerokość 1,2 m oraz maksymalną wysokość wynoszącą 2,0 m wraz z paletą lub opakowaniem zbiorczym. Maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista jednostki ładunkowej to 1 000 kg. Oprócz jednostek ładunkowych z możliwością mechanicznego przeładunku, w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej można również nadawać jednostki ładunkowe bez możliwości przeładunku mechanicznego, takie jak palety lub inne przedmioty przewozu zabezpieczone w opakowanie transportowe. W tym przypadku maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista wynosi do 30 kg, a objętość nie może przekroczyć 0,5 m³. Najdłuższy bok jednostki ładunkowej nie może przekraczać 2,4 m, a liczba jednostek ładunkowych w przesyłce nie może przekroczyć 6 sztuk. Krajowa Przesyłka Paletowa jest polecana do transportu towarów i artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących się, wymienionych w Wykazie towarów wyłączonych z przewozu. Usługa skierowana jest do klientów działających w sektorze B2B i B2C, w tym firm z rynku eCommerce. W ramach usługi realizowany jest transport ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych.