Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Elektroniczne Awizo Poczty Polskiej


21.04.2023 r.

Co to jest Elektroniczne Awizo Poczty Polskiej? Jak odebrać awizo przez Internet? Informacje o E-Awizo.

Elektroniczne awizo Poczty Polskiej to usługa, która umożliwia powiadomienie o przesyłce za pośrednictwem SMS-a lub e-maila. Dzięki temu odbiorca przesyłki nie musi czekać na tradycyjne papierowe awizo, które zostaje zostawione w skrzynce pocztowej. Po nadaniu przesyłki nadawca wprowadza jej dane do systemu pocztowego, w którym znajduje się również numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy.

Po dostarczeniu przesyłki do placówki pocztowej system automatycznie generuje i wysyła do odbiorcy informację o przesyłce za pośrednictwem SMS-a lub e-maila. W awizo tym znajdują się niezbędne informacje, takie jak numer przesyłki, nazwa placówki pocztowej, godziny otwarcia oraz termin odbioru przesyłki. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorcy mają możliwość szybszego i łatwiejszego odbioru swoich przesyłek. Usługa elektronicznego awizo Poczty Polskiej jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników Poczty Polskiej.

Jak sprawdzić kto jest nadawcą awizo?

Aby sprawdzić, kto jest nadawcą awizo Poczty Polskiej, należy zwrócić uwagę na numer nadania, który znajduje się na awizo. Numer jest unikalny dla każdej przesyłki. Po uzyskaniu numeru nadania można skorzystać z usługi "Śledzenie przesyłek" na stronie internetowej Poczty Polskiej, podając właśnie ten numer. W wynikach wyszukiwania pojawią się informacje dotyczące przesyłki, w tym informacje o miejscu nadania i odbioru oraz o stanie przesyłki.

Jak odebrać awizo online?

Aby odebrać przesyłkę zgodnie z awizem otrzymanym przez Internet, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej Poczty Polskiej. Po zalogowaniu się na swoje konto na platformie ePrzesyłka należy wybrać zakładkę "Awizo" i wprowadzić numer awizo oraz kod QR, który znajduje się na otrzymanym awizo wraz z kolejnymi podanymi krokami.

Awizo poczta ile dni na odbiór

Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, odbiór przesyłki powinien odbyć się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia awizo. Po upływie tego terminu przesyłka może zostać zwrócona do nadawcy lub przechwycona przez Pocztę Polską, a nadawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami. Dlatego ważne jest, aby odebrać przesyłkę jak najszybciej po otrzymaniu awizo i przed końcem czasu na odebranie awizo Poczta Polska, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. W przypadku paczek nadawanych z zagranicy czas przechowywania zależy od przepisów w kraju nadawcy oraz od wytycznych danego kraju dotyczących międzynarodowej przesyłki. Zazwyczaj, jednak jeśli paczka nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni, zostaje odesłana do kraju nadawcy.