Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Polecenie przekazu Poczty Polskiej


25.04.2023 r.

Polecenie przekazu Poczty Polskiej, wysłanie pieniędzy przekazem pocztowym. Jak wysłać komuś pieniądze przekazem pocztowym?

Polecenie przekazu Poczty Polskiej to usługa pozwalająca na szybki i łatwy sposób przekazania pieniędzy na rachunek bankowy w Polsce. Nie trzeba już chodzić do banku, aby przesłać pieniądze na konto odbiorcy. Wystarczy udać się do najbliższej placówki pocztowej lub agencji pocztowej, lub skorzystać z usługi listonosza. W placówce pocztowej można zlecić realizację przelewu poprzez podanie pracownikowi obsługi niezbędnych danych do rejestracji wpłaty, takich jak numer rachunku odbiorcy, nazwa banku, imię i nazwisko odbiorcy oraz kwota przelewu. Można to zrobić także werbalnie lub wyświetlając dane na urządzeniu mobilnym. Kolejną opcją jest wypełnienie blankietu nadawanego na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorców lub przy użyciu druku własnego nakładu. W przypadku braku blankietów, można skorzystać z książeczki wpłat na rachunki bankowe dostępnej w placówkach pocztowych. Opłata za polecenie przelewu zależy od kwoty przekazywanej przez nadawcę. Ta usługa jest stosunkowo tania i wynosi zwykle kilka złotych. Po zrealizowaniu przelewu, odbiorca otrzymuje pieniądze na swoje konto bankowe, a nadawca może być pewien, że środki zostały szybko i bezpiecznie przesłane na wskazany rachunek.

Jak wysłać komuś pieniądze przekazem pocztowym?

Wysłanie pieniędzy przekazem pocztowym to jedna z najprostszych metod przesłania środków pieniężnych. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest skorzystanie z usługi internetowej Poczty Polskiej, która umożliwia nadanie przekazu pocztowego za pośrednictwem strony internetowej. Wymagane jest podanie danych nadawcy oraz odbiorcy, a także kwoty, którą chcemy przesłać. Należy także uiścić opłatę za usługę. Drugą opcją jest udanie się do dowolnej placówki Poczty Polskiej i nadanie przekazu na podstawie danych przekazanych przez nadawcę w dowolnej formie. W tym przypadku należy podać imię i nazwisko odbiorcy, jego adres oraz kwotę, która ma zostać przesłana. Po dokonaniu opłaty za usługę, pracownik Poczty Polskiej wydaje dedykowany blankiet, który należy dostarczyć odbiorcy. Ostatnią opcją jest dostarczenie pieniędzy przez listonosza. Ta metoda dotyczy kwot do 4500 zł. Listonosz otrzymuje gotówkę od nadawcy oraz informacje dotyczące odbiorcy i kwoty, która ma zostać dostarczona. Następnie listonosz nadaje przekaz pocztowy, a odbiorca otrzymuje go w ciągu 2-4 dni roboczych. Wszystkie wymienione powyżej sposoby są proste i wygodne, a wysłanie pieniędzy przekazem pocztowym to świetne rozwiązanie w przypadku awaryjnych sytuacji, kiedy nagle musimy przesłać komuś potrzebne środki. Warto jednak pamiętać, że każdy sposób wiąże się z opłatą za usługę, która zależy od wybranej opcji oraz kwoty.