Ogólnopolski serwis na temat Poczty Polskiej

Zakładanie agencji pocztowej


25.04.2023 r.

Zakładanie agencji pocztowej, jak zostać agentem Poczty Polskiej? Załóż Agencję Pocztową.

Zakładanie Agencji Pocztowej

Zakładanie agencji pocztowej to możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług pocztowych w imieniu Poczty Polskiej S.A. Każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, może zostać agentem pocztowym na podstawie zawartej umowy agencyjnej. Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez agenta dodatkowej działalności gospodarczej. Aby zostać agentem pocztowym, wymagane jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia oraz dysponowanie lokalem na cele prowadzenia agencji pocztowej. Lokal powinien spełniać określone wymagania, takie jak wyposażenie w sprzęt komputerowy i podstawową infrastrukturę. Poczta Polska oczekuje od kandydatów na agentów pocztowych, aby byli sumienni i dyscyplinowani, a także dysponowali podstawową wiedzą z obsługi komputera. Przedsiębiorstwo oferuje agentom pocztowym szkolenia, oprogramowanie, sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych, druki i materiały niezbędne do prawidłowej realizacji usług pocztowych, a także elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wsparcie marketingowe. Korzyścią z prowadzenia agencji pocztowej jest możliwość zdobycia stabilnego źródła dochodu oraz oferowanie różnorodnych usług pocztowych dla klientów. W zależności od umowy agencyjnej, agenci pocztowi mogą świadczyć usługi pocztowe, takie jak nadawanie przesyłek listowych, paczek, przekazów pieniężnych, polecenie przelewu i wiele innych.

Jak zostać agentem Poczty Polskiej?

Jeśli ktoś chce zostać agentem pocztowym, powinien najpierw spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą lub być gotowym do jej założenia. Właściciel agencji Poczty Polskiej musi również dysponować lokalem, w którym będzie działać agencja. Warto zaznaczyć, że może to być zarówno własność, jak i inny tytuł prawny. Kolejnym wymaganiem jest umiejętność obsługi komputera, ponieważ większość operacji na poczcie jest realizowana za pośrednictwem systemów informatycznych. Dodatkowo, Poczta Polska oczekuje od kandydatów na agentów sumienności i samodyscypliny, co jest szczególnie ważne, ponieważ agenci pocztowi działają w imieniu Poczty Polskiej i odpowiadają za jakość świadczonych usług. Jeśli ktoś spełnia powyższe wymagania i chce zostać agentem pocztowym, może złożyć w biurze Poczty Polskiej ofertę utworzenia agencji. W ramach procesu rekrutacyjnego należy podpisać umowę agencyjną, w której zobowiązuje się do działalności w imieniu Poczty Polskiej. W ramach umowy agent pocztowy zobowiązuje się do zawierania umów na świadczenie usług pocztowych w imieniu Poczty Polskiej oraz do przestrzegania wszystkich przepisów regulujących tę działalność.